ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εργασιμότητα – ίδια εξάπλωση:
No5
Μηχανικές ιδιότητες-βελτίωση όταν χρησιμοποιείται ποσοστό μέχρι 10%: