ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ

Το Μαρμαροτσιμέντο έρχεται να α) προσδώσει αξία στα απόβλητα της βιομηχανίας μαρμάρου μέσω της  εκμετάλλευσης τους για τον εμπλουτισμό των υλικών με βάση το τσιμέντο, β) να προσφέρει λύση στο πρόβλημα της εναπόθεσης των αποβλήτων των βιομηχανικών μαρμάρου μειώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και γ) να μειώσει την κατανάλωση του τσιμέντου, η παραγωγή του οποίου είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2016 οι εκπομπές CO2 από την παραγωγή τσιμέντου (κλίνκερ) στην Ελλάδα υπολογίστηκαν στο 30,44% των συνολικών εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου από βιομηχανικές διεργασίες.

Μέσω του Μαρμαροτσιμέντου α) θα αναπτυχθούν νέα καινοτόμα σκυροδέματα χαμηλού κόστους και υψηλής επιτελεστικότητας τα οποία θα εμπλουτίσουν ή θα αντικαταστήσουν την γκάμα των προϊόντων που παράγει η εταιρεία, β) θα ανοιχτούν νέοι δίοδοι εκμετάλλευσης των λατομικών υλικών μαρμάρου το οποίο αποτελεί βασικό σκοπό της Αλέξανδρος ΑΕ και γ) θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων της εταιρείας με την εξαγωγή-πώληση των νέων προϊόντων (είτε των επεξεργασμένων παραπροϊόντων ή του ΜΑΡΜΑΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ή την κατασκευή κτηριακών έργων και έργων υποδομής) στις γειτονικές χώρες το οποίο δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα λόγω αυξημένου κόστους.
 
Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020 και της δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών).
Κωδικός MIS: 5034823.